19/01/18  Tin của trường  318
nhà xuất bản văn hoc
 25/04/16  Tin của trường  486
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Hoa Hồng.